Biuro Projektu - Kontakt

 

 

„Business Boost for Malopolska”

nr: RPMP.03.03.01-12-0117/16-00

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020,

Oś Priorytetowa 3.Przedsiębiorcza Małopolska,

Działanie 3.3. Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki.

Poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski.

 

 

Gmina Miasta Tarnowa, Urząd Miasta Tarnowa

Wydział Rozwoju Gospodarczego

ul Mickiewicza 6, pok. 116, 33-100 Tarnów

http://www.tarnow.pl/Biznes/Business-Boost-For-Malopolska

e-mail: bbm@umt.tarnow.pl

tel/fax: +48 14 68 82 645

 

 

Biuro Projektu w Krakowie

Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

tel. +48 12 628 20 45

Koordynator projektów ds. inwestycji zagranicznych i współpracy międzynarodowej

Magdalena Mikołajczyk

e-mail: mikolajczyk@transfer.edu.pl 


Szanowni Państwo,

Zanim klikniesz „Przejdź do strony” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.
Klikając „Przejdź do strony” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do klientów o ich prawach.

W związku z powyższym, w zakładce RODO na stronie https://www.tarnow.pl/Wiecej-informacji/Inne/Polityka-Prywatnosci-RODO, znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Urząd Miasta Tarnowa z siedzibą w ul. Mickiewicza 2 33-100 Tarnów oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać. Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja