Business Boost for Małopolska na półmetku

365 dni intensywnej pracy na rzecz promocji Aglomeracji Tarnowskiej oraz firm sektora MŚP z Małopolski właściwie już za nami. Był to niezwykle aktywny czas pod kątem promocji Aglomeracji Tarnowskiej. Dzięki środkom unijnym udało się zaktywizować, przeszkolić oraz wypromować kilkadziesiąt małopolskich firm MŚP, w dużej części z Subregionu Tarnowskiego.

 

Dzięki porozumieniu Miasta Tarnowa o współpracy z 10 Gminami Aglomeracji Tarnowskiej skutecznie realizowana jest polityka rozwoju gospodarczego i aktywnego poszukiwania inwestorów. Oczywiście dalsza realizacja projektu wymaga dużego nakładu pracy, lecz na progu nowego roku prezentujemy to, co udało się zrealizować w mijającym 2017 roku.

Współpraca w Aglomeracji Tarnowskiej koordynowana jest przez jednego koordynator obsługi inwestora, którym jest zastępca dyrektora  Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Urzędu Miasta Tarnowa. W ramach bieżącej działalności dysponuje on bazą terenów inwestycyjnych, na którą aktualnie składają się 34 tereny promowane, czyli 782 ha powierzchni pod potencjalne inwestycje.

W toku realizacji projektu przygotowano specjalną mapę, która pozwala na łatwiejszą lokalizację miasta oraz gmin, która została przetłumaczona na trzy wersje językowe: angielską, niemiecką,  i hiszpańską. Miasto Tarnów, w porozumieniu z partnerami z gmin przygotowało również oferty inwestycyjne dla 34 terenów, wraz z tłumaczeniem na język angielski.

Od kilku miesięcy funkcjonuje także portal dedykowany prezentacji ofert nieruchomości www.investintarnow.pl, a także film promujący projekt Business Boost for Małopolska, jak i Aglomerację: http://bit.ly/Aglomeracja_Tarnowska;

Promocja ofert inwestycyjnych, to również prezentacje i spotkania z potencjalnymi inwestorami. W 2017 roku wzięliśmy udział w kilku wydarzeniach targowych oraz spotkaniach dla branży nieruchomości inwestycyjnych:

Promocja potencjału Gmin Aglomeracji była realizowana również poprzez publikacje prasowe w prasie ogólnopolskiej, a także spoty radiowe na antenie ogólnopolskiej. Co ciekawe, od 1 stycznia 2018 r. pojawią się billboardy promujące Aglomerację w 10 miastach w Polsce: Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Gdańsku, Warszawie oraz Wrocławiu.

Dzięki środkom finansowym pozyskanym w ramach projektu „Business Boost for Małopolska” (3. Oś Priorytetowa: Przedsiębiorcza Małopolska; działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej Gospodarki; Poddziałanie 3.3.1: Promocja gospodarcza Małopolski), w 2018 roku planujemy dodatkowo kilka przedsięwzięć, do udziału w których zapraszamy już teraz.

W pierwszym kwartale zaplanowano udział w Targach ELEKTROTECHNIKA w Warszawie (www.elektroinstalacje.pl 31.01-02.02.2018 r.). Zachęcamy do aktywizacji mikro, małych i średnich firm z Subregionu Tarnowskiego, które mogą wziąć udział w wyjeździe za darmo. Preferowane branże to: instalacje elektryczne i osprzęt instalacyjny, produkty z dziedziny automatyki przemysłowej oraz innowacje w energetyce.

W czerwcu odbędą się dwa wyjazdy targowe zagraniczne: CeBIT w Hannoverze (www.cebit.de/en/ 11-15.06.2018 r.), gdzie poszukiwać będziemy firm z branż nowoczesnych technologii i procesów przemysłowych, a w tym: automatyzacja i robotyka procesów technologicznych.

Drugim z wyjazdów będą Targi AUTOMATICA w Monachium (www.automatica-munich.com 18-22.06.2018 r.), gdzie preferowane branże to: energia zrównoważona; chemia; produkcja metali i wyrobów metalowych oraz wyrobów z mineralnych surowców metalicznych; elektrotechnika i przemysł maszynowy.

Projekt Business Boost for Małopolska zostanie zakończony organizacją dwudniowej imprezy pod nazwą „Forum Inteligentnych Specjalizacji” (listopad 2018 r.), kiedy to zaplanowano prezentację efektów projektu, potencjał inwestycyjny Aglomeracji oraz Gminy i firmy, które brały udział w dwuletnim projekcie Business Boost for Małopolska.

Więcej informacji na temat bieżącej realizacji projektu można znaleźć w Biurze Projektu: Urząd Miasta Tarnowa, Wydział Rozwoju Gospodarczego, ul Mickiewicza 6, pok. 116, 33-100 Tarnów (tel. 14 688 26 45, bbm@umt.tarnow.pl) oraz tutaj: http://www.tarnow.pl/Biznes


Szanowni Państwo,

Zanim klikniesz „Przejdź do strony” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.
Klikając „Przejdź do strony” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do klientów o ich prawach.

W związku z powyższym, w zakładce RODO na stronie https://www.tarnow.pl/Wiecej-informacji/Inne/Polityka-Prywatnosci-RODO, znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Urząd Miasta Tarnowa z siedzibą w ul. Mickiewicza 2 33-100 Tarnów oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać. Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja