TARNÓW / Biznes / Forum Inwestycyjne / VII Forum Inwestycyjne - relacja

VII Forum Inwestycyjne - relacja

Ministrowie, parlamentarzyści, szefowie firm i instytucji oraz dziennikarze. W sumie około trzystu gości zarówno z kraju, jak i z zagranicy wzięło udział w dwudniowym Forum Inwestycyjnym Forum Ekonomicznego w Tarnowie. Rozmowy dotyczyły m.in. przekształceń własnościowych w Europie Środkowej, strategii sektora chemicznego wobec zmieniających się wyzwań rynkowych, zrównoważonego rozwoju urbanistycznego czy finansowania rozwoju firm. Uczestnicy podsumowali także 25 lat transformacji ustrojowej w poszczególnych sektorach gospodarki.

Zachęcamy do zapoznania się z relacją z tego wydarzenia.