TARNÓW / Biznes / Dla inwestora / Aktualne przetargi

Aktualne przetargi

Przetargi dotyczące zbycia nieruchomości Gminy Miasta Tarnowa.

1. 7 kwietnia 2017 r. - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Zgody w Tarnowie przeznaczonej pod zabudowę budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym - pobierz.

2. 7 kwietnia 2017 r. - III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samodzielnych lokali biurowych nr 1 i nr 3 położonych w budynku przy ul. Boya Żeleńskiego 4A - pobierz.

3. 7 kwietnia 2017 r. - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w rejonie ul. Niedomickiej w Tarnowie - pobierz.

4. 7 kwietnia 2017 r. - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w rejonie ul. Niedomickiej w Tarnowie - pobierz.

5. 7 kwietnia 2017 r. - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w rejonie ul. Niedomickiej w Tarnowie - pobierz.

6. 17 maja 2017 r. - V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej przy al. Tarnowskich w Tarnowie przeznaczonej pod zabudowę handlowo-usługową - pobierz.

7. 17 maja 2017 r. - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Krzyskiej w Tarnowie przeznaczonej pod budowę ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej - pobierz. 

 

Bliższych informacji udziela: Wydział Gospodarowania Mieniem, ul. Nowa 3, pok. 204, tel: 14 68 82 754.

Wydział Rozwoju Gospodarczego, ul. Mickiewicza 6, pok. 116, tel: 14 68 82 820.