fTARNÓW / Biznes / Business Boost For Malopolska / Zamówienia Publiczne

Zamówienia Publiczne

Zapraszamy do zapoznania się bieżącymi postępowaniami w ramach realizowanych podczas projektu "Business Boost for Malopolska" zamówień publicznych:

1. Zapytanie ofertowe - organizacja obsługi spotkania biznesowego w ramach promocji Zintegrowanej Platformy Ofert Inwestycyjnych Aglomeracji Tarnowskiej, podczas Targów REAL CONNECT 2017 w Warszawie WRG.042.1.2017.ZP.6 - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tarnowa, termin składania ofert: 29 marca 2017 r.
Treść ogłoszenia można znaleźć również w Bazie Konkurencyjności - Fundusze Europejskie.

 

 

Bieżące i archiwalne postępowania można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tarnowa.

 

 

belka logotypy

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------