TARNÓW / Biznes / Aktualności biznesowe / Zdobądź pieniądze na realizację projektu!

Zdobądź pieniądze na realizację projektu!

Konkurs na dofinansowanie projektu do kwoty 20 mln złotych dla firm realizujących projekty w średnich miastach ogłosiła Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Efektem realizacji tego projektu będzie wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów czy usług. Dodatkowo kandydaci mogą także uzyskać dofinansowanie na eksperymentalne prace rozwojowe oraz doradztwo. Agencja wspiera projekty o wartości już od 5 mln złotych. Program skierowany do firm działających w średnich miastach.

Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne s a na stronie internetowej: http://poir.parp.gov.pl/badania-na-rynek/poddzialanie-3-2-1-badania-na-rynek lub

Adresem email: info@parp.gov.pl oraz numerem telefonu: tel.: 801 33 22 02; 22 432 89 91-3

(ah)