TARNÓW / Biznes / Aktualności biznesowe / Tarnowska Innowacja ZGŁOSZENIA DO 20 SIERPNIA

Tarnowska Innowacja ZGŁOSZENIA DO 20 SIERPNIA

Tarnowska Innowacja ZGŁOSZENIA DO 20 SIERPNIA

Przypominamy, że jeszcze tylko do najbliższego poniedziałku, 20 sierpnia, można zgłaszać swoje projekty w tegorocznej edycji konkursu „Tarnowska Innowacja 2018”. Pula nagród wynosi 57 tysięcy złotych.

 

Konkurs jest otwarty dla tych, którzy nie boją się nowych, nieszablonowych rozwiązań i chcą wykazać się kreatywnością i innowacyjnością. Jego ideą jest promocja szeroko pojętych innowacji, polegających na przykład na wdrożeniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu, wyrobu, usługi lub procesu. Może to być również przedstawienie nowych metod - marketingowych czy organizacji pracy.

Specjalnie powołana kapituła przyzna nagrody w trzech kategoriach: Promotor, Pionier, Kreator.Tytuł Promotora może otrzymać firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, zarejestrowana i prowadząca działalność gospodarczą na terenie Tarnowa. Nagrodę Pioniera przewidziano dla pracownika naukowego, realizującego projekt badawczo - rozwojowy na jednej z tarnowskich uczelni. Z kolei Kreatorem mogą zostać mieszkańcy Tarnowa, będący osobami fizycznymi. Zgłoszenia przyjmowane są do 20 sierpnia 2018 roku w Wydziale Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Tarnowa przy ulicy Mickiewicza 6 (budynek Poczty Polskiej), pok. 116; tel. 14 688 26 46, e-mail: wrg@umt.tarnow.pl

(dm)

Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy i formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych w załącznikach poniżej:

Regulamin.doc 53,50 kB