TARNÓW / Biznes / Aktualności biznesowe / Szkolenie dla wnioskodawców RPO Województwa Małopolskiego

Szkolenie dla wnioskodawców RPO Województwa Małopolskiego

Trwa nabór projektów, które mogą być dofinansowane w ramach działania 4.2. Eko–Przedsiębiorstwa w ramach RPO Województwa Małopolskiego, organizowanego przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości.

Głównym celem działania skierowanego do małych i średnich przedsiębiorstw jest wspieranie proekologicznych rozwiązań w małopolskich firmach. Umożliwią one zmniejszenie zapotrzebowania na energię i ciepło, zwiększenie wykorzystania ciepła odpadowego a także ograniczenie zużycia wody.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorstw, zorganizowane zostanie w Tarnowie szkolenie dla wnioskodawców Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego – Poddziałanie 4.2 Eko – przedsiębiorstwa, które odbędzie się już 18 czerwca w Starostwie Powiatowym w Tarnowie. Podczas szkolenia przedstawione zostaną podstawowe informacje na temat Podziałania 4.2: warunki ubiegania się o środki, zakres wsparcia, typ beneficjenta, zasady kwalifikowalności oraz kryteria oceny.

Projekty można składać do 28 sierpnia br. Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 79 936 800,00 PLN. Program spotkania oraz zasady rejestracji na https://www.rpo.malopolska.pl/o-programie/wez-udzial-w-szkoleniach-i-konferencjach/szkolenie-w-tarnowie-dla-wnioskodawcow-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-malopolskiego-poddzialanie-4-2-eko-przedsiebiorstwa

(lb)