TARNÓW / Biznes / Aktualności biznesowe / Projekt dla przedsiębiorczych studentów

Projekt dla przedsiębiorczych studentów

Zapraszamy Państwa do udziału w projekcie "NAUKA ↔ BIZNES. Kreowanie i rozwijanie postaw przedsiębiorczych środowiska akademickiego". Działania w projekcie skierowane są do studentów i całego środowiska naukowego polskich uczelni.

Mają one na celu m.in. podniesienie świadomości nt. możliwości komercjalizacji technologii powstałej na uczelni poprzez zakładanie innowacyjnych spółek typu start-up, wsparcie przedsiębiorczości akademickiej, promowanie postaw przedsiębiorczych, zachęcanie do kontynuowania dalszych badań w obszarze przedsiębiorczości innowacyjnej i komercjalizacji oraz identyfikacji i opisu nowych zjawisk i zmian w gospodarce oraz przedsiębiorstwach.

W ramach projektu planowane są następujące działania:

  1. Organizacja wyjazdów studyjnych do 3 firm zlokalizowanych w Małopolsce (Grupa Azoty S.A., Valeo Autosystemy Sp. z o.o., WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.)
  2. Wydanie 3 publikacji (recenzowanych monografii naukowych opublikowanych w wersji papierowej oraz elektronicznej w formie e-booków).
  3. Indywidualne doradztwo biznesowe ukierunkowane na pomoc wszystkim tym, którzy chcą się podjąć założenia i prowadzenia swojej działalności gospodarczej lub firmy.
  4. Organizacja podsumowującej konferencji, w trakcie której zostaną zaprezentowane wyniki projektu oraz podjęta dyskusja o rozwoju cywilizacyjnym, usieciowieniu i wirtualizacji oraz automatyzacji ich wpływie na funkcjonowanie gospodarek i przedsiębiorstw. Konferencja odbędzie się w dniu 20 grudnia na terenie Kampusu UEK.

Szczególnie zachęcamy do przygotowania artykułu do monografii naukowych, które zostaną wydane po pozytywnej recenzji w grudniu br. oraz udziału w konferencji, która zaplanowana jest na 20 grudnia br.

 

Organizatorzy:

Koło Naukowe IDEA działające przy Katedrze Zachowań Organizacyjnych, Katedra Zachowań Organizacyjnych UEK.
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i Koordynator Projektu – Dr Marek Makowiec
Adiunkt, Katedra Zachowań Organizacyjnych,
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
e-mail: makowiec@uek.krakow.pl
tel.: 698 997 301

 

 

Zgloszenie.doc 324,50 kB