TARNÓW / Biznes / Aktualności biznesowe / Poszukiwane instytucje szkoleniowe

Poszukiwane instytucje szkoleniowe

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zachęcają do współpracy instytucje szkoleniowe zainteresowane realizacją szkoleń dla uczestników europejskiego projektu Kierunek Kariera.

Aby móc przeprowadzać szkolenia, należy dokonać rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych (www.uslugirozwojowe.parp.gov). W bazie tej mogą zarejestrować się instytucje, które posiadają odpowiednie zaplecze techniczne (czyli wyposażenie biurowe zapewniające właściwe przechowywanie dokumentacji związanej ze świadczeniem usług oraz urządzenia techniczne - sprzęt komputerowy, oprogramowanie biurowe, sprzęt telefoniczny, dostęp do Internetu). Ponadto nie mają  zaległości wobec urzędu skarbowego, ZUS (brak wniosku o ogłoszenie upadłości, brak postępowania likwidacyjnego, naprawczego, restrukturyzacyjnego), zapewniają realizację usług przez osoby, które posiadają niezbędne doświadczenie.

Szczegółowe informacje o warunkach współpracy dostępne są na stronie: https://www.pociagdokariery.pl/kierunek-kariera/36,wspolpraca-z-instytucjami-szkoleniowymi

(ww)