TARNÓW / Biznes / Aktualności biznesowe / Nowe miejsce dla przedsiębiorców

Nowe miejsce dla przedsiębiorców

W Tarnowie powstaje jedna z pięciu nowych małopolskich Stref Aktywności Gospodarczej - „Piaskówka-Komunalna” o powierzchni niemal 19 hektarów. Umowa na jej wykonanie została podpisana. Wkrótce rozpoczną się prace.

Stworzenie nowych, atrakcyjnych terenów inwestycyjnych pomoże w zwiększeniu potencjału gospodarczego Tarnowa. - Tereny Strefy Aktywności Gospodarczej „Piaskówka – Komunalna” zostały objęte zwolnieniem od podatku od nieruchomości. Część z nich posada status Specjalnej Strefy Ekonomicznej, dzięki temu inwestorzy mogą liczyć na ulgi podatkowe – podkreśla prezydent Tarnowa, Roman Ciepiela. W ten sposób w Tarnowie powstaje kolejne miejsce, służące rozwojowi przedsiębiorczości. Przeznaczamy pod inwestycje niemal 19 hektarów. To gest w stronę inwestorów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz inwestorów indywidualnych – dodaje Piotr Augustyński, zastępca prezydenta ds. rozwoju gospodarczego.

Utworzenie strefy, w której będzie rosła liczba inwestorów, a co za tym idzie – miejsc pracy, zwiększy szanse na zmniejszenie bezrobocia w Tarnowie i znalezienie atrakcyjnej pracy. To pociąga za sobą większe wpływy z tytułu podatków lokalnych, podnosi zasobność społeczeństwa lokalnego, skutkuje powstawaniem nowych firm lub rozwojem już istniejących, zwiększeniem potencjału gospodarczego i społecznego Tarnowa i jego mieszkańców, poprawia ład przestrzenny. Nowa tarnowska Strefa Aktywności Gospodarczej przyniesie korzyści nie tylko miastu, ale też gospodarce regionu tarnowskiego i kraju, poprzez zwiększenie wpływów fiskalnych, wydatków inwestycyjnych oraz konsumpcyjnych.

W strefie wybudowane zostaną publiczne drogi gminne, wraz ze zjazdami do działek inwestycyjnych, chodnikami, oświetleniem i odwodnieniem. Nowo powstały układ drogowy zostanie włączony do sieci dróg miejskich Tarnowa. Projekt zakłada również wykarczowanie, zniwelowanie i uzbrojenie terenu oraz wyposażenie go w sieć wodociągową i kanalizacyjną, a także przygotowanie do podłączenia energii elektrycznej, gazu i sieci teletechnicznych. We wrześniu podpisano umowę na wykonanie prac, takich jak przygotowanie projektów budowlanych, wykonawczych oraz specyfikacji technicznej, wykonanie przedmiarów oraz kosztorysów ofertowych, po których możliwe będzie rozpoczęcie prac budowlanych obejmujących prace przygotowawcze, ziemne, budowlane i drogowe. Zakończenie prac przy tworzeniu Strefy Aktywności Gospodarczej „Piaskówka” planowane jest na rok 2019, Strefy Aktywności Gospodarczej „Komunalna” na rok 2020.

Wartość projektu to ponad 11,6 miliona złotych. Tarnów dostał  na jego realizację 7,5 miliona z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Wykonawcą budowy Strefy Aktywności Gospodarczej „Piaskówka” zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. w Mielcu.