TARNÓW / Biznes / Aktualności biznesowe / Jak uzyskać dofinansowanie

Jak uzyskać dofinansowanie

Dokładnie za tydzień, w czwartek 12 kwietnia, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Tarnowie odbędzie się spotkanie „Rozwój z Funduszami Europejskimi - oferta funduszy pożyczkowych dla firm” dedykowane przedsiębiorcom z sektora mikro, małych i średnich firm, zainteresowanym pozyskaniem wsparcia pożyczkowego z Funduszy Europejskich w związku z planowanym rozwojem firmy.

Liczba miejsc na rozpoczynającym się o godz. 11 spotkaniu jest ograniczona. W związku z tym przedsiębiorcy zainteresowani udziałem proszeni są o wysłanie najpóźniej do 10 kwietnia do godz. 14 elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem https://www.rpo.malopolska.pl/o-programie/wez-udzial-w-szkoleniach-i-konferencjach/spotkanie-w-tarnowie-rozwoj-z-funduszami-europejskimi-oferta-funduszy-pozyczkowych-dla-firm-12042018. O zakwalifikowaniu na spotkanie decyduje kolejność zgłoszeń.

W piątek 27 kwietnia, w tarnowskim Starostwie Powiatowym odbędzie się natomiast szkolenie „Dotacje dla MŚP wczesna faza rozwoju/dotacje dla MŚP”. Tu także o zakwalifikowaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń, których dokonywać można do 24 kwietnia do godz. 12 pod adresem https://www.rpo.malopolska.pl/o-programie/wez-udzial-w-szkoleniach-i-konferencjach/szkolenie-w-tarnowie-dla-wnioskodawcow-poddzialania-3-4-3-3-4-4-dotacje-dla-msp-wczesna-faza-rozwoju-dotacje-dla-msp-2. Początek szkolenia o godz. 10.

Udział zarówno w spotkaniu, jak i w szkoleniu są bezpłatne. Finansuje je Unia Europejska ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

(sm)