TARNÓW / Biznes / Aktualności biznesowe / Dotacje na założenie działalności gospodarczej

Dotacje na założenie działalności gospodarczej

Informujemy, że Fundacja im. Jana Hetmana Tarnowskiego w rozpoczyna realizację projektu  „TWOJA SZANSA NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ”.  Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości na terenie subregionu tarnowskiego poprzez udzielenie 580 dotacji na założenie nowych i trwałych mikro przedsiębiorstw w okresie do końca 31.03.2021.

20180529_FUNDACJA_TARNOWSKIEGO_Szansa_plakaty_p2

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby zamieszkujące lub uczące się na obszarze subregionu tarnowskiego (powiaty: miasto Tarnów, tarnowski, brzeski, dąbrowski), które pozostają bez pracy (bierne zawodowo lub bezrobotne) w wieku 30 lat i więcej zainteresowane założeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w CEIDG/KRS/prowadzących działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, które należą do co najmniej 1 z poniższych grup:

 • osoby powyżej 50 roku życia
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby niepełnosprawne
 • osoby o niskich kwalifikacjach
 • kobiety.

Do projektu zakwalifikowanych zostanie 660 osób.

Dodatkowo punkty premiujące przewidziane są dla:

 • kobiet +2pkt
 • osób niepełnosprawnych +2pkt

W ramach projektu oferujemy:

 • grupowe doradztwo podatkowe
 • warsztaty interpersonalne
 • szkolenia i doradztwo przed rozpoczęciem działalności gospodarczej
 • dotacje na założenie działalności gospodarczej w wysokości do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę, tj. ok 27-28 tys. zł
 • doradcze wsparcie pomostowe po założeniu działalności gospodarczej

Rekrutacja od 28 maja do 11 czerwca, w godzinach od 9:00 do 14:00, ul. Krakowska 13, 33-100 Tarnów.

Uczestnicy projektu zobowiązani są do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 18 miesięcy kalendarzowych, począwszy od daty zarejestrowania.

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez:

Lider - Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o. o. – rekrutacja dla powiatu tarnowskiego
Partner - Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego – rekrutacja dla miasta Tarnów
Partner - Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie – rekrutacja dla powiatu brzeskiego
Partner – Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego – rekrutacja dla powiatu dąbrowskiego

 

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz dane kontaktowe dostępne na stronie projektu www.twojaszansa.pakd.pl

Dofinansowanie projektu z UE: 21 189 350,46 PLN
Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.