TARNÓW / Biznes / Aktualności biznesowe / Bony na innowacje KONKURS

Bony na innowacje KONKURS

Właściciele mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mogą skorzystać z dofinansowania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na usługi badawczo-rozwojowe w konkursie „Bony na innowacje dla MŚP”.

Wsparcie na zakup od wykonawcy (jednostki naukowej) usługi opracowania nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego, to nawet 340 tys. złotych. Korzystając z usług jednostek naukowych, firmy MŚP zyskują dostęp do eksperckiej i aktualnej wiedzy naukowej, możliwość opracowania rozwiązań umożliwiających wdrożenie innowacji i podniesienie konkurencyjności firmy.

W tegorocznej edycji konkursu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wprowadziła zmiany w systemie wniosków oraz uprościła i zmniejszyła liczbę kryteriów formalnych, wprowadzając jednocześnie możliwość poprawienia lub uzupełnienia wniosku. Pula środków w konkursie wynosi 70 milionów złotych, a czterorundowy nabór wniosków zakończy się 22 listopada 2018 r.

Szczegóły znaleźć można pod adresem: http://poir.parp.gov.pl/poir232/poddzialanie-2-3-2-bony-na-innowacje-dla-msp

(sm)