TARNÓW / Biznes / Aktualności biznesowe / Bezpłatne Doradztwo Prawne i Biznesowe

Bezpłatne Doradztwo Prawne i Biznesowe

FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji oferuje bezpłatne doradztwo w ramach projektu realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Działania 8.1 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

NAZWA PROJEKTU-„DORADCA MAŁOPOLSKIEGO PRZEDSIĘBIORCY”

 

CEL PROJEKTU - celem projektu jest rozwój przewagi konkurencyjnej mikro, małych i średnich małopolskich przedsiębiorstw, dzięki rozwiązywaniu problemów biznesowych, dostosowując ich firmy do aktualnych wymogów rynku.

 

KOSZT UCZESTNICTWA- BEZPŁATNIE

 

UCZESTNICY PROJEKTU Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność na terenie Małopolski), posiadające siedzibę, oddział, filię na terenie województwa małopolskiego, spełniające kryteria działania 8.1.1 PO KL oraz mogące ubiegać się o pomoc de minimis.

 

ZAKRES DORADZTWA PRAWNEGO

  • Prawo i postępowanie cywilne
  • Prawo gospodarcze – w tym prawo finansowe, handlowe

ZAKRES DORADZTWA Bezpłatne doradztwo ma na celu podniesienie konkurencyjności firm, będących uczestnikami projektu, poprzez innowacje produktowe, procesowe, organizacyjne oraz marketingowe i świadczone będzie m. in. w następujących obszarach:

  • Aspekty formalno-prawne,
  • marketing przedsiębiorstwa,
  • organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem,
  • finanse przedsiębiorstwa,
  • eksport.

Szczegółowe informacje na stronie www.mistia.org.pl/dmp

 

Kontakt tel. 14 621 22 16 e-mail : tarnow@msitia.org.pl