TARNÓW / Biznes / Aktualności biznesowe

O prawie własności intelektualnej będą rozmawiać uczestnicy szkolenia „Prawo własności intelektualnej - miecz i tarcza przedsiębiorcy”, które odbędzie się 28 września w Sali Lustrzanej. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 10:00. 

O wdrażaniu innowacji i rozwoju badań, pozyskiwaniu funduszy na działalność badawczą czy  przygotowaniu i wdrażaniu projektów badawczo-rozwojowych będzie można porozmawiać z doradcą oddelegowanym z Centrum Transferu Technologii prowadzące punkt Enterprise Europe Network w Krakowie. Dyżury ruszają 18 września i będą kontynuowane w każdy trzeci piątek miesiąca. Konsultant będzie do dyspozycji przedsiębiorców od 11:00 do 15:00. Dyżury te to efekt porozumienia podpisanego przez władze miasta z Politechniką Krakowską. 

O trudnej współpracy korporacji ze środowiskiem startupów w Polsce debatowali podczas XIII Forum Inwestycyjnego w Tarnowie przedstawiciele dużego biznesu i środowisk startupowych.

O funkcji biznesu i jego znaczeniu dla lokalnej społeczności oraz o tym jak przemysł może pozytywnie oddziaływać na lokalne środowisko dyskutowano podczas kolejnego panelu w czasie VIII Forum Inwestycyjnego w Tarnowie.

Dywersyfikacja źródeł surowców, działania skierowane na zbliżenie się do rynku rolnego, 68 projektów inwestycyjnych, wdrożenie programu doskonałości operacyjnej, który ma przynieść 300 mln złotych rocznie oraz fuzje i przejęcia to tylko niektóre cele strategii Grupy Azoty przedstawione na VIII Forum Inwestycyjnym w Tarnowie.

O finansowaniu gospodarki w taki sposób, by nadal zapewnić jej kolejne dekady wzrostu debatowano podczas pierwszego panelu VIII Forum Inwestycyjnego w Tarnowie.

Wolę rozpoczęcia działań w zakresie wymiany informacji gospodarczych oraz wspierania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w regionie wyrazili w podpisanym liście intencyjnym przedstawiciele władz miasta i Politechniki Krakowskiej,  prowadzącej działania w ramach ośrodka Enterprise Europe Network. – Rozwój gospodarczy miasta traktuję priorytetowo. Wierzę, że jednym z jego elementów stanie się współpraca z krakowską uczelnią – uważa prezydent Roman Ciepiela. 

Warto spełniać oczekiwania odbiorców i wsłuchiwać się w ich postulaty. Przykładem na to jest sposób modyfikacji karabinu maszynowego UKM 2000P, którą przeprowadziły Zakłady Mechaniczne Tarnów. Dowodem stało się uhonorowanie zmodyfikowanego karabinu prestiżową nagrodą DEFENDER podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. To sukces firmy, ale szczególnie zespołu konstruktorów, którzy dokonali szerokiego zakresu zmian w konstrukcji broni.

Dziewięć z dziesięciu miejskich spółek komunalnych zanotowało dodatni wynik finansowy na koniec pierwszego półrocza br. Spółki odnotowały zysk, wynoszący od kilku tysięcy złotych (Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A.) do ponad 7,6 mln zł (Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.). Tylko Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp.z.o.o. zakończyło półrocze niewielką stratą w wysokości 23 tysięcy złotych.

Sześć stanowisk pracy, sala konferencja z zapleczem multimedialnym oraz kolorowa strefa tzw. burzy mózgów to bezpłatna oferta dla małych tarnowskich firm, które nie posiadają własnego zaplecza.  Inicjatywa magistratu to reakcja na rosnącą liczbę mikroprzedsiębiorstw, których w Tarnowie jest już kilka tysięcy.