TARNÓW / Biznes / Aktualności biznesowe

Stowarzyszenie „ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO” w Nowym Sączu wraz z firmą euroPiM s.c. M. P. Kłusek zaprasza osoby do 25 roku życia, powyżej 50 roku życia oraz osoby niepełnosprawne do wzięcia udziału w projekcie „Zakładam firmę – łamię bariery”.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczęła rekrutację do nowo rozpoczętych działań w ramach projektu „Wiedza, praktyka, kadry-klucz do sukcesu w biznesie”.

Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu :"Zarządzanie małą firmą".

Nawet 800 tys. zł będzie można uzyskać z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na stworzenie i rozwój infrastruktury opieki nad dziećmi do lat 3. Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił nabór o dofinansowanie tego typu projektów.

PUNKT KONSULTACYJNY KSU

Od 6 do 24 sierpnia 2012 roku polscy przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o dofinansowanie działań związanych z rozpoczęciem lub zwiększeniem eksportu.

FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji oferuje bezpłatne doradztwo w ramach projektu realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Działania 8.1 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.