TARNÓW / Biznes / Aktualności biznesowe

Przed nami kolejne spotkanie z cyklu „Środa z funduszami”. Tym razem będzie ono poświęcone instytucjom kultury, które mogą się starać o dofinansowanie ze środków europejskich. Zgłoszenia przyjmowane są do 29 maja.

Bezpłatne spotkania handlowe z grupą 20 tajwańskich przedsiębiorstw z branży elementów złącznych to propozycja Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Taiwan External Trade Development Council. Spotkanie w ramach Tajwańskiej Misji Handlowej odbędzie się 18 czerwca w Warszawie. Jego celem jest umożliwienie kontaktu polskim i tajwańskim przedsiębiorcom, którzy poszukują partnerów biznesowych.

Badania naukowe i prace rozwojowe, dotacje na odnawialne źródła energii to tematy szkolenia, które odbędzie się 26 maja w Sali Lustrzanej. Uczestnikom spotkania zostaną zaprezentowane możliwości otrzymania wsparcia na innowacyjne projekty w ramach nowego okresu programowania.

Narodowy Bank Polski po raz kolejny prowadzi nabór inicjatyw edukacyjnych. Preferowane będą pomysły dotyczące obszarów działalności edukacyjnej NBP. Termin naboru upływa 1 czerwca.

Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa zachęca przedsiębiorców, instytucje oraz organizacje gospodarcze do wzięcia udziału w konkursie Małopolska Nagroda Gospodarcza. Celem tegorocznej edycji jest promowanie najlepszych przedsiębiorców z Małopolski, popularyzacja postaw proinwestycyjnych i dokonań innowacyjnych, a także zwiększenie konkurencyjności między przedsiębiorcami.

Izby gospodarcze, agencje rozwoju regionalnego, fundacje i stowarzyszenia na rzecz przedsiębiorczości oraz centra transferu technologii to ośrodki z otoczenia biznesu, które tworzą sieć Enterprise Europe Network. Wszystkie instytucje wspierają działalność lokalnych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, tym samym przyczyniając się do zwiększenia ich konkurencyjności i innowacyjności. Chętni przedsiębiorcy mogą skorzystać z usług EEN bezpłatnie.

Województwo Małopolskie prowadzi otwarty nabór do prac w grupach, które zajmować się będą inteligentnymi specjalizacjami w Małopolsce. Osoby chcące dołączyć do grup roboczych mogą zgłaszać się do 8 maja. Członkiem Grupy Roboczej mogą zostać przedstawiciele: przedsiębiorstw, jednostek naukowych, instytucji otoczenia biznesu, administracji samorządowej oraz innych interesariuszy.

Współpraca z Marynarką Wojenną i promocja produktów tarnowskich Zakładów Mechanicznych to powody obecności strzeleckiego centrum szkoleniowego w Porcie Wojennym na świnoujskim Półwyspie Zieliny. Tamtejsza 8. Flotylla Obrony Wybrzeża świętowała 50. rocznicę powołania organizując piknik.